Leerpakket 2: Kleuren tellen mee

Partner van

Logo van Arteveldehogeschool Gent Logo van Agenschap Ondernemen

WAAROVER GAAT DIT PAKKET?

Via het thema Kleur kunnen leerlingen hun wiskundige kennis rond vectoriële ruimtes en matrixberekening verdiepen aan de hand van praktische toepassingen uit de grafische industrie.
Tijdens deze workshop vertrekken we van een probleemstelling rond de weergave en uitwisseling van kleuren over de media heen.
Ook al lijkt de complexe technologie van kleurbeheer op het eerste zicht niet weggelegd te zijn voor gewone stervelingen, toch zijn er een aantal facetten binnen dit domein die met een elementaire kennis van wiskunde en informatica best begrepen kunnen worden. Is de wiskunde en het rekenwerk dat bij kleurtransformaties komt kijken niet altijd even eenvoudig?
Dan tonen wij hoe de leerlingen met behulp van Excel snel tot oplossingen kunnen komen.
Tenslotte onderzoeken we de resultaten en gevolgen van zo'n praktische kleuromrekening.
Hoe wordt deze binnen een applicatie gerealiseerd en op welke manier hebben wij als computergebruiker toegang tot dit proces.
 

DOELGROEPEN?

In dit pakket mikken we in het bijzonder op de volgende richtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
ASO:
 • alle wiskunderichtingen die vectoriële ruimtes en matrixberekeningen in hun lessenpakket opnemen.
TSO:
 • industriële wetenschappen;
 • techniek-wetenschappen;
 • grafische communicatie.
 

LEERDOELSTELLINGEN IFV DE EINDTERMEN

Met behulp van deze workshop kunnen leerlingen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.

 

LESORGANISATIE

 
 • Werkvorm: praktische theorieles.
 • Duur: 2 lestijden.
 • Klasinfrastructuur:
  • beamer + een computer verbonden met het internet en uitgerust met de applicaties Powerpoint, Excel, Color Mixer en Monitorviewer;
  • internet toegang (bij voorkeur wifi);
  • laptops kunnen worden meegebracht door de kleurexpert. Voor klasgroepen met meer dan 16 leerlingen moet er een computerklas voorzien worden en extra voorbereidingen getroffen worden in samenspraak met de klasverantwoordelijke.
 • Benodigd lesmateriaal: 
  • lesmateriaal leerkracht: presentatie + didactische brochure Kleuren tellen mee en Excel document kleuromrekeningen;
  • lesmateriaal leerlingen: Exceldocument Kleuromrekeningen.
 

HOE WORDT HET LEERPAKKET AANGEBODEN?

Dit leerpakket wordt via volgende ondersteuningsmodule aangeboden:

MODULE 1: ZELFGESTUURD, OP EIGEN TEMPO

Download en integreer dit lespakket in je eigen lesaanbod.
Vul hieronder je e-mailadres in en klik op indienen om dit leerpakket te downloaden.